Nyheter

Vi hälsar vår nya medarbetare Christian Sturesson varmt välkommen till sin nya tjänst från 1 augusti.

Christians tjänst är på 50 % och så här beskriver han uppdraget:

Som medarbetare på Filippi hoppas jag framför allt kunna ha en pastoral funktion där jag underlättar arbetet och kommunikationen mellan föreningens olika delar. I det arbetet är min ambition och önskan att redan befintliga medlemmar ska växa i tro och frimodighet, samt att nya människor ska inkluderas i vår gemenskap. Jag vet att vi som förening kan spela en viktig roll i det evangelisk-lutherska kyrkolivet i Lund, och jag tror att människor kan komma till tro genom vår förenings verksamhet och gemenskap.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved