Anställda

Markus Hector

Jag är halvtidsanställd på Filippi som teolog och medarbetare.Till mina uppgifter hör bland annat undervisning och samtal, samt att stå med i planeringen av föreningens verksamhet. De flesta dagar sitter jag på kontoret på entréplan på Filippi eller på Till Livs redaktion längst uppe i huset. Välkomna att höra av er!

0708-31 99 09

Ytterligare kontaktinformation

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved