Info 200513

Efter en relativt lång tid med coronapandemin har vi på Filippi nu blivit vana vid att förhålla oss till dess konsekvenser. Större delen av vår verksamhet är inställd men vi fortsätter att fira gudstjänst på söndagar 16.30, om än under något annorlunda former. Hur ska vi som kristen gemenskap tänka om coronapademin och dess konsekvenser? Vad gör den med vår gemenskap och vår tro? Jag vill här kort delge några tankar.

Först och främst så gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer vid all verksamhet och alla våra samlingar. Varje individ och varje organisation måste ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. Därför är du som uppvisar symptom som snuva, halsont, feber eller hosta skyldig att fysiskt distansera dig till andra människor. Som förening kommer vi göra vad vi kan för att kontrollera att ingen vistas i lokalerna med symptom, samt att begränsa antalet gudstjänstbesökare till max 25 personer. Som kristna är vi skyldig att bidra till ett gott samhälle och vara den överhet vi har över oss behjälplig i de utmaningar den (och vi) står inför.

Då gudstjänsterna inte är öppna för alla riskerar dock en del människor att isoleras på ett sätt som skadar deras tro och andliga hälsa, och den gemenskap vi har på Filippi riskerar att slitas isär. Det kan låta drastiskt, men jag ser hellre att vi “överkompenserar” för att bibehålla vår gemenskap än att vi gör för lite. Därför är det viktigt att vi som kristna inte bara lyssnar och lyder våra myndigheter i detta fall utan också tar hand om varandra. Idag finns det goda möjligheter att hålla kontakten med varandra trots att man inte träffas fysiskt. Här kommer några praktiska tips:

  • Be för de ensamma och sjuka, gärna ofta, bönen förändrar framförallt ditt sinnelag och så småningom driver den dig även till handling
  • Ring och prata med någon du tror eller vet är ensam
  • Om du tycker det känns konstigt att själva höra av dig eller är osäker på om personen verkligen är ensam: tipsa mig (Christian) så kan jag höra av mig till personen i fråga
  • Kom ihåg att inte bara de som tillhör riskgrupper riskerar att isoleras och bli ensamma! Många unga människor, t.ex. studenter, har inte något kontaktnät utanför universitetsvärlden och sin familj, när nu bägge sammanhang potentiellt tagits ifrån dem är risken för ensamhet stor. 

Kom ihåg att genom bönen förenas vi med alla kristna över hela jorden och i alla tider. Vår möjlighet till gemenskap är alltså på sätt och vis densamma som tidigare, trots att vi inte upplever det så. Det är också fullt möjligt att fira gudstjänst hemma och det finns en del resurser som kan vara till hjälp. Nedan följer två länkar, en från Lunds stift med förslag på gudstjänstordning för gudstjänst i hemmet, anpassat för varje söndag i kyrkoåret; samt en länk till Sofia Ödmans digitala söndagsskola. Med dessa två länkar, samt med övriga resurser (och framförallt vår egen livesändning av gudstjänsterna på Filippi) har vi ett gott underlag för att hålla bön- och gudstjänstgemenskapen levande även i dessa svåra tider.

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/fira-gudstjanst-hemma

https://barnpedagogen.se/

I Kristus

Christian Sturesson

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved