Allmän medlemsinformation

Allmän medlemsinformation

HÄR NEDAN FINNS INFORMATION UNDER OLIKA RUBRIKER (KLICKA – SÅ ÖPPNAR DE SIG)

 

Gudstjänsterna sänds framöver på länk. Det finns även möjlighet att närvara i lokalen på Sandgatan. Mer info finns här.

Nu finns nya protokoll från styrelsen och årsmötet tillgängliga. Se nedan.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved