Årsmöte

Årsmöte

TILL ÅRSMÖTET ÄR ALLA MEDLEMMAR VÄLKOMNA.

Röstberättigad vid årsmöte är den som blivit medlem senast en månad före mötet och som fyllt 15 år, eller som var medlem föregående år. Här finns en fullmakt som du kan fylla i om du inte kan närvara på årsmötet.

Om du inte är medlem, men vill bli, hittar du mer information här.

2020

Protokoll, Dagordning och verksamhetsberättelser, Ekonomiska rapporter

2019

Protokoll, Verksamhetsberättelser, Dagordning, Ekonomiska rapporter

2018

ProtokollVerksamhetsberättelseÅrsmöteshandlingar (dagordning och ekonomiska rapporter)

2017

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved