Medlemsavgift

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr/år för den som fyllt 15 år och 50 kr/år för barn 7-14 år. Avgiften betalas in till bg 754-0248. Skriv medlemsavgift och vilket år det gäller samt namnen på alla personer som inbetalningen avser, samt barnens födelsedata.

Barn som under året fyller 0-6 år kan enligt nuvarande stadgar inte räknas som medlemmar, men är välkomna ändå!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved