Organisation och kontaktuppgifter

Organisation och kontaktuppgifter

Här hittar du flera dokument som rör Filippis organisation.

 

Kommittéerna

(uppdragsbeskrivningarna finns på egen flik längre ner)

  • Barnkommittén ansvarar för söndagsskola och juniorer
  • Ungdomskommittén ansvarar för Berea och annan ungdomsverksamhet
  • Förkunnelsekommittén ansvarar för program och funktionärer till gudstjänsterna
  • Missionskommittén ansvarar för kontakter med missionsarbete både i Sverige och utomlands
  • Gemenskapskommittén ansvarar för gemenskapshelg och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter
  • Huskommittén ansvarar för driften av huset och samordnar det praktiska arbetet inomhus på Filippi, t ex städning
  • Informationskommittén ansvarar för hemsidan och informationsflödet i föreningen.

 

Ytterligare några dokument som rör Filippis organisation:

 

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved