Styrelsen

Styrelsen

Filippis styrelse består av följande personer

Ordförande: Oskar Wikdahl,
V ordförande: Maria Nilsson,
Kassör: Sara Ekström, 
Sekreterare:
Samuel Estenlund, 
V sekreterare:
Sven-Gunnar Gunnarsson, 
Ledamöter: 
Janja Sallbring och Gunnar Davidsson

Ledningsgruppen: Oskar Wikdahl, Sara Ekström och Maria Nilsson

Du kan maila till alla i styrelsen genom att använda denna adress: styrelsen@filippi.nu

Läs gärna protokoll från tidigare sammanträden

 

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved