Uppdragsbeskrivningar och PM

Uppdragsbeskrivningar och PM

Uppdragsbeskrivningar för

Styrelsen

Mall för rapport från kommitté till styrelsen

PM för funktionärer

Finns under flik ”Gudstjänstfunktionärer” ovan

PM övriga

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved