Alpha

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en enkel måltid. Därefter hålls ett kort föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och vilka svar kristendomen ger på dessa. Slutligen är det dags för samtal i en mindre grupp, där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Vi träffas en gång i veckan, med undantag för lov och liknande, där varje träff berör en särskild aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: “Vem är Jesus?”, “Hur ska jag kunna tro?” och “Vad ska jag med kyrkan till?”.

VAR?

Kristna Föreningen Filippi, Sandgatan 14, Lund.

NÄR?

Onsdagar 18:15-20:30

KOSTNAD?

Kursen är helt gratis och du behöver inte binda upp dig för att “fullfölja den”.

Kristna föreningen Filippi är en kristen förening i centrala Lund. Vi samlas till gudstjänst söndag 16:30. Utöver gudstjänstverksamheten bedriver vi även integrationsarbete och språkundervisning för nyanlända, samt caféverksamhet för gymnasieungdomar.

KONTAKT: Christian Sturesson

christian.sturesson@gmail.com

073 77 90 676

Sandgatan 14D (ingång genom grinden som vätter ut mot vägen)

Informationen i utskrivningsbar pdf (öppnas i ny flik)

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved