Gudstjänst

Gudstjänst

Kristna Föreningen Filippi firar gudstjänst varje söndag under terminstid kl. 16.30. Gudstjänsterna är hjärtpunkten i hela vår verksamhet.

Välkommen om du är fri från Corona-symtom!

Predikan hålls av den lekmannapredikant eller präst man kallat som talare den söndagen.

På Filippi vill vi hålla Bibeln högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Därför är predikan ofta textutläggande. Förkunnaren förklarar Bibelns ord och söker tillämpa dem på våra konkreta livssituationer idag.

Under vissa perioder följer undervisningen kyrkoårets texter, under andra perioder teman från olika delar av Bibeln.

I vår kommer vi att få lyssna till två predikoserier. Vi börjar med sex söndagar där vi utifrån texter från Kolosserbrevet får lära känna Bibelns huvudperson och vår Frälsare – JESUS. Det finns olika skäl till att människor inte överlåter sig helt till Jesus. Vissa har kanske bilden av att Jesus är bra och en god förebild, men tänker att man missar mycket av livets goda om man väljer att ge sig helt till Honom. I denna serie från Kolosserbrevet vill vi låta Bibelns ord och den Helige Ande understryka och påminna oss om att Jesus verkligen är den störste och den bäste – det högsta goda! Det finns inget eller ingen som är bättre än Han. Låt oss tillsammans (åter)upptäcka vidden av Jesu makt, skönhet och auktoritet. Låt oss lyfta blicken och påminnas om att vår Gud är större och bättre än alla de avgudar som den här världen vill sälja in som störst, bäst och viktigast.

Den andra serien handlar om fyra livsviktiga relationer som Gud har skapat oss människor till – vår relation till Gud, till skapelsen, till andra människor och till oss själva. Under fyra söndagar kommer vi att få stanna upp vid varje relation och utifrån texter från första Mosebok fördjupa oss i Guds tanke och önskan med dessa relationer. Gud har skapat oss till ett liv i varma kärleksfulla relationer som i grunden är goda och rikt välsignade. Men genom syndafallet har våra relationer förvrängts och kan istället leda till sår, ensamhet, sorg och förödelse genom att vi på olika sätt själva försöker inta Guds plats istället för att ära Gud och varandra. Lösningen finner vi hos Gud själv – i Jesus Kristus. På så sätt knyts de två predikoserierna ihop och fördjupar varandra.

Program för våren på Filippi

 

Programmet för vårens kvällsbibelskola hittar du här.

Varmt välkommen att vara med och dela vår gemenskap!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved