Gudstjänst

Gudstjänst

Kristna Föreningen Filippi firar gudstjänst varje söndag under terminstid kl. 16.30. Gudstjänsterna är hjärtpunkten i hela vår verksamhet.

För att minska smittorisken och för att följa myndigheternas direktiv uppmanar vi alla som vill följa gudstjänsten, att göra det via webben istället för i lokalen på Sandgatan i Lund.

Efter en gemensam inledning finns söndagsskola för barnen. I samlingssalen fortsätter man med predikan, bön och lovsång. Predikan hålls av den lekmannapredikant eller präst man kallat som talare den söndagen.

På Filippi vill vi hålla Bibeln högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Därför är predikan ofta textutläggande. Förkunnaren förklarar Bibelns ord och söker tillämpa dem på våra konkreta livssituationer idag.

Under vissa perioder följer undervisningen kyrkoårets texter, under andra perioder teman från olika delar av Bibeln.

Program för höstterminen finns här

Varmt välkommen att besöka oss och dela vår gemenskap!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved