Gudstjänst

Gudstjänst

Kristna Föreningen Filippi firar gudstjänst varje söndag under terminstid kl. 16.30. Gudstjänsterna är hjärtpunkten i hela vår verksamhet.

Gudstjänsterna är öppna för upp till 50 + 50 personer, där söndagsskolebarn tillsammans med de föräldrar som önskar vara med på söndagsskolan samlas i salongen, medan övriga samlas i gudstjänstlokalen som vanligt. För att detta ska följa restriktioner och rekommendationer från folkhälsomyndigheten kommer respektive samling ha varsin ingång, och dörrarna mellan entrén och salongen kommer hållas stängda. Ambitionen är att föräldrar till söndagsskolebarn som väljer att vara i salongen även ska kunna följa gudstjänsten med både ljud och bild i salongen.

Det finns även möjlighet att följa gudstjänsten via webben.

Efter en gemensam inledning finns söndagsskola för barnen. I samlingssalen fortsätter man med predikan, bön och lovsång. Predikan hålls av den lekmannapredikant eller präst man kallat som talare den söndagen.

På Filippi vill vi hålla Bibeln högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Därför är predikan ofta textutläggande. Förkunnaren förklarar Bibelns ord och söker tillämpa dem på våra konkreta livssituationer idag.

Under vissa perioder följer undervisningen kyrkoårets texter, under andra perioder teman från olika delar av Bibeln.

Program för höstterminen finns här

 

Varmt välkommen att besöka oss och dela vår gemenskap!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved