Hemgrupper

Hemgrupper

Filippi har ett flertal hemgrupper som utformas efter deltagarnas behov och önskemål. I hemgrupperna får man möjlighet att studera Bibeln tillsammans, samtala, umgås och be.

Det finns hemgrupper för såväl studenter som seniorer och allt däremellan.
Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta ordforande@filippi.nu

 

 

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved