Praktisk information

Gudstjänsterna är öppna för upp till 50 personer. Till dessa gudstjänster krävs ingen anmälan. Från terminsupptakten 6/9 planeras dubbla och parallella gudstjänster (med upp till 50 deltagare i respektive samling) där söndagsskolebarn tillsammans med de föräldrar som önskar vara med på söndagsskolan samlas i salongen, medan övriga samlas i gudstjänstlokalen som vanligt. För att detta ska följa restriktioner och rekommendationer från folkhälsomyndigheten kommer respektive samling ha varsin ingång, och dörrarna mellan entrén och salongen kommer hållas stängda. Ambitionen är att föräldrar till söndagsskolebarn som väljer att vara i salongen även ska kunna följa gudstjänsten med både ljud och bild i salongen.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved