Nyheter

Vi hälsar vår nya medarbetare Christian Sturesson varmt välkommen till sin nya tjänst från 1 augusti. Läs hans presentation här!

Jag heter Christian Sturesson och är Kristna Föreningen Filippis medarbetare. Jag är också prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Mina arbetsuppgifter på Filippi är att predika, undervisa, mötas för enskilt samtal samt att leda och inspirera verksamheten genom de olika kommittéer och ansvariga som finns i organisationen. Kort och gott: jag finns till för våra medlemmar och för de som är intresserade av vår verksamhet.

Har du förslag eller idéer på hur jag kan stötta eller vara till hjälp för dig, någon annan eller för föreningen i stort? Hör av dig till mig på:

medarbetare@filippi.nu

Christian bor i Lund tillsammans med sin fru Maria och döttrarna Alva och Hannah. Christians tjänst är på 50 % och så här beskriver han uppdraget:

Som medarbetare på Filippi hoppas jag framför allt kunna ha en pastoral funktion där jag underlättar arbetet och kommunikationen mellan föreningens olika delar. I det arbetet är min ambition och önskan att redan befintliga medlemmar ska växa i tro och frimodighet, samt att nya människor ska inkluderas i vår gemenskap. Jag vet att vi som förening kan spela en viktig roll i det evangelisk-lutherska kyrkolivet i Lund, och jag tror att människor kan komma till tro genom vår förenings verksamhet och gemenskap.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved