Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

Lördag 14 maj kl 9.00 – Årsmöte för föreningarnas valda ombud.

Söndag 15 maj kl 11.00 – Gudstjänst för all med nattvard. Carl Skarin.
Sång av Adam Davidsson.
Fika.

Affisch (pdf)

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved