Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

Tema: Omsorg om varandra. Omsorg om andra. Gud har omsorg om oss.

Hjärtligt välkommen till Filippis gemenskapsdag den 25/4!

Under helgen tänker vi att en ”bönevandring” genomförs. Vi tänker oss att de som kan, promenerar en valfri sträcka under helgen, kanske i sitt närområde, kanske runt staden, i kringliggande byar etc. Vi ”ringar in” Lund och ber för folket i Lund, och för gemenskapen på Filippi. Under tiden du går – ber du alltså för andra! Det finns en kraft i att tillsammans arbeta för något, be för något – och i detta fall – kombinera fysisk aktivitet och bön. Vandring/bön kan så klart göras var som helst i Skåne/Sverige/världen, men ta med bön för Filippi.

Det är valfritt om du vill fylla i vår vandringslogg, men om du vill kan du skriva in var du har gått i detta dokument: Vandringslogg

På söndagen 25 april

10:00 Digitalt föredrag av Ola Johansson, präst, Ängelholm. Ämne: ”Omsorg om varandra. Omsorg om andra. Gud har omsorg om oss.”
Sång av Prim Syd samt gemensam sång och musik. Inspelade inslag med hälsningar från föreningsmedlemmar.
Länk: https://lu-se.zoom.us/j/64649680435

10:30 Program för barnen efter gemensam inledning (söndagsskolelänken) med Lovisa Törn. För lilla- och mellangruppen via länk: https://us02web.zoom.us/j/86103474587?pwd=ZVRteXU2VWhSQ0UrdGw0RTIzM1U0UT09

Efter programmets slut tar vi PAUS ca 15 min för att sätta på kaffe.

Därefter Kyrkfika tillsammans via länk: https://us02web.zoom.us/j/86103474587?pwd=ZVRteXU2VWhSQ0UrdGw0RTIzM1U0UT09

Vi ser fram emot att ses – om än genom bilder och skärmar!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved