Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

Välkommen till kvällsbibelskolan HT 2020 på annorlunda sätt!

Höstens kvällsbibelskola behandlar Domarboken och sänds från Strandhem.

Sändningarna blir tillgängliga på internet från dagen efter, enligt programmet nedan.

Följ länken här så kommer du till de olika avsnitten.

Samlad information om bibelskolan finns här

  

8 sep Guds dom och välsignelse. Dom.1-2 Anders Månsson
22 sep Guds prövning och oväntad hjälp. Dom.3-5 Göran Landgren
6 okt Guds ledning och makt i mänskliga svaghet. Dom.6-9 Magnus Hagström
20 okt Att (miss)bruka Guds gåvor. Dom.10-16 Ola Johansson
3 nov Guds vilja och våra planer. Dom.17-21 Lars-Åke Nilsson

   

 

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved