Nyheter

Vårens kvällsbibelskola går igenom Josua bok i Gamla Testamentet.

Här finns mer information och programmet för de olika samlingarna.

Varmt välkommen till fördjupning i vad som hände Israels folk under Josuas tid!

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved