Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

Alla som vill kan ta del, antingen live eller i efterhand. Här hittar du även kortare andakter med uppmuntran och sång av Christian.

Klicka här för att komma till sändningen

Det finns möjlighet, för ett begränsat antal personer, att vara med på gudstjänsterna i lokalen på Sandgatan. Är man intresserad av att komma skickar man ett sms till 0737790676 och får sedan en bekräftelse på huruvida man kan komma eller inte.

Kom ihåg att genom bönen förenas vi med alla kristna över hela jorden och i alla tider. Vår möjlighet till gemenskap är alltså på sätt och vis densamma som tidigare, trots att vi inte upplever det så. Det är också fullt möjligt att fira gudstjänst hemma och det finns en del resurser som kan vara till hjälp. Nedan följer två länkar, en från Lunds stift med förslag på gudstjänstordning för gudstjänst i hemmet, anpassat för varje söndag i kyrkoåret; samt en länk till Sofia Ödmans digitala söndagsskola. Med dessa två länkar, samt med övriga resurser (och framförallt vår egen livesändning av gudstjänsterna på Filippi) har vi ett gott underlag för att hålla bön- och gudstjänstgemenskapen levande även i dessa svåra tider.

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/fira-gudstjanst-hemma

https://barnpedagogen.se/

I Kristus

Christian Sturesson

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved