Nyheter

Med anledning av risken för smittspridning av Coronaviruset har styrelsen beslutat att förändra söndagarnas gudstjänster.

För en tid framöver kommer vi att sända gudstjänsterna via Filippis Facebook-sida. Detta för följa myndigheternas direktiv om hur många som får samlas. Alltså kommer endast medverkande att vara på plats i lokalen på Sandgatan.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved