Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

På Filippi finns en ”bön- och omsorgsgrupp” med särskilt ansvar för att alla ska känna sig inkluderade i vår gemenskap.

Gruppen bildades 2020 eftersom pandemin innebar att vi inte längre kunde träffas fysiskt och eftersom särskilt personer i det äldre åldersspannet (70+) löpte risk att bli isolerade. Även om restriktionerna nu (för en tid?) är hävda finns denna grupp kvar – för att alla, oavsett ålder eller annan livssituation, ska kunna vända sig till någon för stöd, samtal och bön. Är du själv i behov av detta eller känner du någon som skulle behöva detta? Kontakta gärna någon av oss! Gruppen består av följande personer:

Christian Sturesson, medarbetare på Filippi med övergripande ansvar för gruppen. 0737-790 676 christian.sturesson@gmail.com
Annamaj Andersson, med särskilt ansvar för 70+ 0768-931 349 annamajandersson.dalby@gmail.com
Eva Andersson, med särskilt ansvar för 70+ 0704-422 332 eva.a.lund@gmail.com
Ingrid Gunnarsson, med särskilt ansvar för 70+ 0768-752 779 ingrid.k.gunnarsson.ig@gmail.com
Matti Åkesson, tillgänglig för bön och samtal 0730-480 112 mattiakesson@gmail.com
Maria Nilsson, tillgänglig för bön och samtal 0709-206 439 klas.maria@familjennilsson.net

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved