Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

I tider av social distansering och nedlagd verksamhet är det en del som känner sig ensamma eller nedstämda

På Filippi har vi en ”bön- och omsorgsgrupp” med särskilt ansvar för att alla ska känna sig inkluderade i vår gemenskap, även när vi inte kan träffas fysiskt. Gruppens arbete konkretiseras tydligast mot de som befinner sig i det äldre åldersspannet (70+) och därför p.g.a. rådande restriktioner löper störst risk att bli isolerade, men ambitionen är att alla, oavsett ålder eller annan livssituation, ska kunna vända sig till denna grupp för stöd, samtal och bön. Känner du någon som behöver detta eller är du själv i behov? Kontakta någon av oss. Gruppen består av följande personer:

Christian Sturesson, medarbetare på Filippi med övergripande ansvar för gruppen. 0737-790 676 christian.sturesson@gmail.com
Annamaj Andersson, med särskilt ansvar för 70+ 0768-931 349 annamajandersson.dalby@gmail.com
Eva Andersson, med särskilt ansvar för 70+ 0704-422 332 eva.a.lund@gmail.com
Ingrid Gunnarsson, med särskilt ansvar för 70+ 0768-752 779 ingrid.k.gunnarsson.ig@gmail.com
Matti Åkesson, tillgänglig för bön och samtal 0730-480 112 mattiakesson@gmail.com
Maria Nilsson, tillgänglig för bön och samtal 0709-206 439 klas.maria@familjennilsson.net

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved