Nyheter

https://www.facebook.com/sandgatan

Programmet för höstens samlingar är klart och finns i kalendern här på hemsidan.

Kristna Föreningen Filippi är en kristen förening som vill välkomna människor i olika åldrar och livssituationer. På Filippi möts vi för att fira gudstjänst tillsammans, ta emot undervisning och dela gemenskapen i tron på Jesus. I förtroende för Bibelns sanning lyfter vi fram dess budskap och relevans för våra liv.

Att följa Jesus är kärnan i vår kristna tro och under hösten kommer Filippis medarbetare Christian Sturesson att predika just över ämnet efterföljelse. Med inspiration från den tyske teologen Dietrich Bonhoeffers bok ”Efterföljelse” och med utgångspunkt från några utvalda evangelietexter kommer vi att uppmuntras och utmanas till att följa Jesus. Hur kan vi med våra liv besvara Jesu uppmaning ”följ mig”?

I höst återupptar vi även vår serie om Apostlagärningarna, där vi nu nått fram till Paulus återkomst till Jerusalem efter sin tredje missionsresa (Apg 21:17–26:32). I Jerusalem möts Paulus av hat och våld från sitt eget folk. Han ställs inför rätta, fängslas i två år för att åter ställas inför rätta innan han till sist skickas till Rom efter att som romersk medborgare ha vädjat till kejsaren. Vi har mycket att lära av Paulus ständiga förtröstan på Gud. Trots alla motgångar står han ihärdigt fast vid Jesu budskap och vågar gång på gång försvara sanningen, allt genom den Helige Andes kraft.

Under två söndagar kommer vi att få lyssna till predikningar av mer själavårdande karaktär. Henrik Gustavssons ”Hur ska vi orka med allt lidande?” (Hebr 12:1–3) och Sven Hammarbergs ”Gud söker dig” (Mika 4:6–8) är båda viktiga ämnen, inte minst i/efter pandemins mörker. Utöver detta kommer vi i vanlig ordning få lyssna till predikningar utifrån kyrkoårets texter.

På Filippi har vi vanligtvis söndagsskola för barnen samt i veckorna kvällsbibelskola, barn- och ungdomsgrupper m.m. På grund av covid-19 kommer vi dock att få fortsätta anpassa och justera Filippis aktiviteter i enlighet med rådande restriktioner.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved