Information om det nya nyckelsystemet på Filippi

 

Det gamla låssystemet var slitet och kunde inte längre kompletteras, utan är nu utbytt. Detta gäller för hela fastigheten. Nyckelsystemet heter Iloq (https://www.iloq.com/sv), ett digitalt system med programmerbara nycklar, vilket innebär att framöver behöver ingen ha mer än en nyckel, även om man behöver tillträde till olika lokaler, eller sin bostad.

Bytet av cylindrar gjordes i maj 2018.  En av verandadörrarna kommer att ha kvar den gamla låscylindern över sommaren, om någons nyckelskifte skulle bli fördröjt.

Detta byte är en stor investering för Filippi (ca 230 000 kr) och vi vädjar därför om extra bidrag till projektet. Den faktiska kostnaden för varje nyckel är ca 250 kr. Vår önskan är att varje medlem betalar 500 kr för sin nyckel och då utgör 300 kr en deposition. Det går naturligtvis mycket bra att avrunda uppåt till ett högre belopp! Om den skulle förkomma betalas inte depositionen tillbaka. Vi återkommer med mer info om betalningssätt.

Nyckel till Filippi kan fås av den som betalat medlemsavgift för innevarande år och behöver tillträde till lokalerna. Nyckeln kan sedan behållas så länge som medlemsavgift betalas årligen.

En egen nyckel minskar beroendet av att andra öppnar och gör det smidigare att bidra till Filippis verksamhet som ju till största delen bygger på ideellt engagemang. Och det är med tacksamhet vi ser att det är stort!

Registrering

Om du ännu inte registrerat ditt intresse för en ny nyckel, så skicka ditt önskemål till info@filippi.nu

Sandkakan

Det kommer inte längre att finnas en kafényckel som hänger på Filippi. Den nya Filippinyckeln ger även tillträde till kaféet.

Boende

Du som bor i huset får boendenycklar (mer info till er senare) och om du är betalande medlem kan den programmeras även för Filippi.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved