Organisation

Kristna Föreningen Filippi är en gemenskap inom Evangelisk Luthersk Mission (ELM), en lågkyrklig väckelserörelse som växt fram inom Svenska kyrkan. Vi stödjer aktivt ELM’s missionsarbete. Dessutom är vi medlemmar av Svenska Evangeliska Alliansen (SEA).

En del av Filippis medlemmar bidrar aktivt i Svenska kyrkans församlingsverksamhet. Andra har hela sitt kyrkliga engagemang i vår förening.

Till sin struktur liknar Filippi andra ideella föreningar. En styrelse väljs under årsmötet på våren. Den fördelar uppgifter inom sig och utser en ledningsgrupp som leder arbetet och bereder sammanträdena.

Under styrelsen ligger sju kommittéer med ansvar för olika områden av verksamheten: barn, ungdomar, förkunnelse, gemenskap, hus, information samt resurser. Denna struktur gör det lätt för den som önskar engagera sig i föreningens verksamhet att hitta en mindre eller större uppgift att gå in i. Öppenhet finns också för att kunna starta upp nya verksamheter i linje med föreningens syfte utifrån medlemmars önskemål och initiativ.

Från tid till annan har Filippi anställda medarbetare och ungdomsledare.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved