SEA paper

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) publicerar olika essäer inom evangelisk teologi och etik. Några är publicerade här nedan, men nyare (och annat material) finns på deras hemsida.

Textarkiv

SEA 47: Medlemskap, ledarskap och tjänst – om hbtq
SEA 46: Att kämpa för sanningen mitt i strömmen av fake news
SEA 45: Att vara eller inte vara en evangelikal
SEA 44: Nåden i Gamla testamentet
SEA 43: Reformationens fem slagord
SEA 42: Kyrkan före reformationen och idag
SEA 41
: Är reformationen över?
SEA 40: Ärliga frågor förtjänar ärliga svar

SEA 39: Skam – analys av TV-fenomenet
SEA 38
: Det ondas uppkomst
SEA 37: Skapelse, evolution och vanliga kristna
SEA 36: Kyrkan kan inte undvika konfliktytorna i samhället
SEA 35: Tillber kristna och muslimer samma Gud
SEA 34
: Är reformationen över?
SEA 33: Jesus och den judiska skilsmässodebatten
SEA 32: Framgångsteologin – en nutida missionsutmaning
SEA 31: Buddhister i Västvärlden
SEA 30: Äktenskapet – en bild på Kristus och kyrkan

SEA01: Skriftens ofelbarhet
SEA04: De gnostiska evangelierna: Är de autentiska?
SEA05: Politisk inkorrekt frälsning
SEA06: Skriftens tillräcklighet
SEA07: Porträtt av en herde och själavårdare
SEA08: Att tala om avgudadyrkan i en postmodern tid
SEA09: Tid för sanning – Skillnader gör skillnad

SEA10: Vetenskapen och samkönade relationer
SEA11: Bibliska perspektiv på ofödda barn
SEA12: Hopp för familjen
SEA13: Sanningens mission: mot en missiologisk hermeneutik för Bibeln
SEA14: Naturlagarna kan inte utesluta uppståndelsen
SEA15: Ett universum från någon
SEA16: Islam – en våldsam eller fredlig religion?
SEA17: Evangelisation på 2000-talet
SEA18: Kristi herravälde över hela livet
SEA19: Evangelisation – Kännetecknet för evangelisk tro

SEA20: Kommer alla att bli räddade?
SEA21: Omdefiniering av äktenskapet – skäl till försiktighet
SEA22: Business as Mission – rättvisa och mänsklig värdighet
SEA23: Oövertygande evangelisation
SEA24: Tillbaka till det ställföreträdande strafflidandet
SEA25: Är Gamla testamentets Gud ond?
SEA26: 6 skäl att börja med Bibelutläggande predikan
SEA27: Hur får man ihop Bibelns ”motsägelser”?
SEA29: Varför memorera Skriften?

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved