SEA paper

SEA Paper är Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) essäserie inom evangelisk teologi och etik. Här nedan publiceras de efterhand.

SEA 47: Medlemskap, ledarskap och tjänst – om hbtq (ny aug 2019)
SEA 46: Att kämpa för sanningen mitt i strömmen av fake news
SEA 45: Att vara eller inte vara en evangelikal
SEA 44: Nåden i Gamla testamentet
SEA 43: Reformationens fem slagord
SEA 42: Kyrkan före reformationen och idag
SEA 41
: Är reformationen över?
SEA 40: Ärliga frågor förtjänar ärliga svar

SEA 39: Skam – analys av TV-fenomenet
SEA 38
: Det ondas uppkomst
SEA 37: Skapelse, evolution och vanliga kristna
SEA 36: Kyrkan kan inte undvika konfliktytorna i samhället
SEA 35: Tillber kristna och muslimer samma Gud
SEA 34
: Är reformationen över?
SEA 33: Jesus och den judiska skilsmässodebatten
SEA 32: Framgångsteologin – en nutida missionsutmaning
SEA 31: Buddhister i Västvärlden
SEA 30: Äktenskapet – en bild på Kristus och kyrkan

SEA01: Skriftens ofelbarhet
SEA04: De gnostiska evangelierna: Är de autentiska?
SEA05: Politisk inkorrekt frälsning
SEA06: Skriftens tillräcklighet
SEA07: Porträtt av en herde och själavårdare
SEA08: Att tala om avgudadyrkan i en postmodern tid
SEA09: Tid för sanning – Skillnader gör skillnad

SEA10: Vetenskapen och samkönade relationer
SEA11: Bibliska perspektiv på ofödda barn
SEA12: Hopp för familjen
SEA13: Sanningens mission: mot en missiologisk hermeneutik för Bibeln
SEA14: Naturlagarna kan inte utesluta uppståndelsen
SEA15: Ett universum från någon
SEA16: Islam – en våldsam eller fredlig religion?
SEA17: Evangelisation på 2000-talet
SEA18: Kristi herravälde över hela livet
SEA19: Evangelisation – Kännetecknet för evangelisk tro

SEA20: Kommer alla att bli räddade?
SEA21: Omdefiniering av äktenskapet – skäl till försiktighet
SEA22: Business as Mission – rättvisa och mänsklig värdighet
SEA23: Oövertygande evangelisation
SEA24: Tillbaka till det ställföreträdande strafflidandet
SEA25: Är Gamla testamentets Gud ond?
SEA26: 6 skäl att börja med Bibelutläggande predikan
SEA27: Hur får man ihop Bibelns ”motsägelser”?
SEA29: Varför memorera Skriften?

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved