Själavård

Christian Sturesson är präst och Filippis medarbetare på halvtid.

Min ambition är att föreningens olika verksamheter ska knytas närmare varandra, att vi ska växa i antal samtidigt som avståndet mellan människor och verksamheter ska krympa. Jag kommer vara tillgänglig för alla olika kommittéer och stötta dem i deras arbete, samt arbeta för att den andliga gemenskapen i föreningen fördjupas genom bl.a. hemgrupper och annat som för oss medlemmar närmre varandra. Utöver detta kommer jag även predika, undervisa och finnas tillgänglig för själavård. Jag kommer vistas mycket i huset vill tjäna Kristna Föreningen Filippi.

Kontaktuppgifter till Christian:
0737-79 06 76 eller medarbetare@filippi.nu

Bi Gudmundsson är själavårdare och Kris-terapeut med mottagning, efter överenskommelse, i Filippis lokaler.

Läs mer om Kris, Kristna själavårdsinstitutet.

Jag erbjuder samtalshjälp när du vill ha någon att prata med om tankar, känslor och beteendemönster som du vill förändra. Det kan handla om att identifiera och reda ut trassliga tankar och känslor, att förstå vem du är och vad du vill, att arbeta med dina relationer, att ta emot tröst och läkning för själsliga sår, att bearbeta svåra händelser, att förstå din relation med Gud eller om andra själsliga eller andliga problem. Du som önskar kan få förbön. Du behöver inte ha en kristen tro för att komma för själavård.

Jag har läst olika själavårdskurser och har över tio års erfarenhet av att hjälpa människor genom samtal och förbön. Jag har en kandidatexamen i psykologi vid Lunds universitet och går en vidareutbildning som kristen terapeut med inriktning att hjälpa människor som varit utsatta för sexuella övergrepp, Isarpac.

Kontaktuppgifter till Bi:
073-214 52 00 eller gudmundsson.info@gmail.com

alltidhopp.se

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved