Vilka är vi?

Vi som driver Kristna Föreningen Filippi är en grupp människor som bor i eller utanför Lund. Det som binder oss samman är vår tro på Jesus Kristus, Guds son, som blev människa, dog och uppstod för att erbjuda alla människor evigt liv.

När vi samlas på Filippi gör vi det med önskan om att få möta Jesus och fördjupas i vår tro på honom. Vi vill också att andra ska få se vem Jesus är. Därför är vår förhoppning att vårt hus på Sandgatan ska vara en plats av frid, glädje, allvar och gemenskap med Gud och med människor.

Kristna Föreningen Filippi bildades för cirka 100 år sedan och har i dag omkring 150 medlemmar i olika åldrar. Vi har verksamheter som passar de flesta: juniorer, ungdomsgrupp, hemgrupper och seniorgrupp. Och så har vi gudstjänst för alla på söndagarna med bön, sång, söndagsskola och predikan.

Vår förening är ansluten till Evangelisk Luthersk Mission, en riksorganisation med rötter i den nyevangeliska väckelse som under 1800-talet drog fram över Sverige. Förgrundsgestalten var Carl Olof Rosenius (1816–1868). Rörelsens frontfigur vid dess grundande 1911 var Axel B Svensson (1879–1967).

Vill du läsa mer om Evangelisk Luthersk Mission kan du klicka här.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved