Söndagsskola

Söndagsskola

För barnen finns söndagsskola från tre till tretton års ålder som samlas nästan varje söndag samtidigt som det är gudstjänst.

Söndagsskolan kommer att vara på Zoom ett tag framöver. Klicka här för att komma till den digitala söndagsskolan.

Det är kl 16-16.30 för lilla och mellangruppen, och stora gruppen börjar på samma länk efter att Filippis inledning är slut.

 

Söndagsskolan är indelad i tre olika åldersgrupper:

  • förskolegrupp (3-6 år)
  • årskurs 1-3
  • årskurs 4-7

Undervisningen är avpassad för de olika åldersgrupperna. I de minsta grupperna får barnen sjunga och lära sig olika bibelberättelser. Det blir även tid för att rita och måla. I de större grupperna får barnen arbeta med olika uppgifter kring bibelberättelserna men även samtal om den kristna tron.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved