Söndagsskola

Söndagsskola

För barnen finns söndagsskola från tre till tretton års ålder som samlas nästan varje söndag samtidigt som det är gudstjänst.

För närvarande erbjuder vi digital söndagsskola live på denna länk.

Kl 16 är det gemensam söndagsskola för lilla och mellangruppen (3 år till tredje klass). Den håller på ca 30 minuter.

Under gudstjänsten, när predikan börjar är det dags för stora gruppen att ha söndagsskola, via samma länk.

Söndagsskolan är i vanliga fall indelad i tre olika åldersgrupper:

  • förskolegrupp (3-6 år)
  • årskurs 1-3
  • årskurs 4-7

Undervisningen är avpassad för de olika åldersgrupperna. I de minsta grupperna får barnen sjunga och lära sig olika bibelberättelser. Det blir även tid för att rita och måla. I de större grupperna får barnen arbeta med olika uppgifter kring bibelberättelserna men även samtal om den kristna tron.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved