Söndagsskola

Söndagsskola

För barnen finns söndagsskola från tre till tretton års ålder som samlas nästan varje söndag samtidigt som det är gudstjänst.

Söndagsskolan är indelad i tre olika åldersgrupper:

  • förskolegrupp (3-6 år)
  • årskurs 1-3
  • årskurs 4-7

Undervisningen är avpassad för de olika åldersgrupperna. I de minsta grupperna får barnen sjunga och lära sig olika bibelberättelser. Det blir även tid för att rita och måla. I de större grupperna får barnen arbeta med olika uppgifter kring bibelberättelserna men även samtal om den kristna tron.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved