Språk och Gemenskap

Språk och Gemenskap

Börjar snart igen…

På torsdagseftermiddagarna är Café Sandkakan öppet för personer som inte har svenska som modersmål utan håller på att lära sig språket genom SFI eller på andra sätt. Vi erbjuder dels läxhjälp och dels gemenskap och umgänge. Personal finns på plats för att hjälpa till med att läsa, uttala och kommunicera på svenska. Fika står framme under hela eftermiddagen och det finns tid att prata och lära känna varandra. Mitt på eftermiddagen får den som vill komma med ner i bönerummet för en enkel andakt.

Till info på andra språk

sprakogem

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved