Vi vill sprida evangeliet om Jesus i vår stad och i vårt land.

Kommande program

Lyssna på våra predikningar på Spotify