Kristna Föreningen Filippi

På Filippi möts vi för att fira gudstjänst tillsammans, ta emot undervisning och dela gemenskapen i tron. Bibeln hålls högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Med utgångspunkt i Guds ord vill vi visa på kristendomens trovärdighet och bärkraft för livet.

Aktuellt

Aktuell information

Gudstjänsterna finns på webben

Alla som vill kan ta del, antingen live eller i efterhand. Här hittar du även kortare andakter med uppmuntran och sång av Christian. (mer…)

Läs mer

Tisdagsträffar

Välkomna till tisdagsträffar för daglediga på Filippi kl 14-16 jämna veckor! (mer…)

Läs mer

Kvällsbibelskolan

Programmet för höstens kvällsbibelskola är nu klart. (mer…)

Läs mer

Kalender

Dagens
Bibelvers

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved