Vilka är vi?

Vi som driver Kristna Föreningen Filippi är en grupp människor som bor i eller utanför Lund. Det som binder oss samman är vår tro på Jesus Kristus, Guds son, som blev människa, dog och uppstod för att erbjuda alla människor evigt liv.

När vi samlas på Filippi gör vi det med önskan om att få möta Jesus och fördjupas i vår tro på honom. Vi vill också att andra ska få se vem Jesus är. Därför är vår förhoppning att vårt hus på Sandgatan ska vara en plats av frid, glädje, allvar och gemenskap med Gud och med människor.

Kristna Föreningen Filippi bildades för cirka 100 år sedan och har i dag omkring 150 medlemmar i olika åldrar. Vi har verksamheter som passar de flesta: juniorer, ungdomsgrupp, hemgrupper och seniorgrupp. Och så har vi gudstjänst för alla på söndagarna med bön, sång, söndagsskola och predikan.

Vår förening är ansluten till Evangelisk Luthersk Mission, en riksorganisation med rötter i den nyevangeliska väckelse som under 1800-talet drog fram över Sverige. Förgrundsgestalten var Carl Olof Rosenius (1816–1868). Rörelsens frontfigur vid dess grundande 1911 var Axel B Svensson (1879–1967).

Läs mer om Evangelisk Luthersk Mission på deras hemsida.

Bilder som tydliggör ELMs organisationsstruktur.

Organisation

Kristna Föreningen Filippi är en gemenskap inom Evangelisk Luthersk Mission (ELM), en lågkyrklig väckelserörelse som växt fram inom Svenska kyrkan. Vi stödjer aktivt ELM’s missionsarbete. Dessutom är vi medlemmar av Svenska Evangeliska Alliansen (SEA).

En del av Filippis medlemmar bidrar aktivt i Svenska kyrkans församlingsverksamhet. Andra har hela sitt kyrkliga engagemang i vår förening.

Till sin struktur liknar Filippi andra ideella föreningar. En styrelse väljs under årsmötet på våren. Den fördelar uppgifter inom sig och utser en ledningsgrupp som leder arbetet och bereder sammanträdena.

Under styrelsen ligger sju kommittéer med ansvar för olika områden av verksamheten: barn, ungdomar, förkunnelse, gemenskap, hus, information samt resurser. Denna struktur gör det lätt för den som önskar engagera sig i föreningens verksamhet att hitta en mindre eller större uppgift att gå in i. Öppenhet finns också för att kunna starta upp nya verksamheter i linje med föreningens syfte utifrån medlemmars önskemål och initiativ.

Från tid till annan har Filippi anställda medarbetare och ungdomsledare.

Vill du bli medlem?

Den som deltagit i Filippis verksamhet under en tid och vill fortsätta att komma regelbundet är välkommen att bli medlem. Enklaste sättet är att fylla i och skicka in formuläret på följande sida, eller prata med någon i styrelsen. Du kommer sedan att få mer information om föreningen. Någon gång per termin välkomnas nya medlemmar vid en gudstjänst.