Nattvard

Nattvard

Nattvardsföreningen på Filippi är arrangör för nattvardsfirandet på Filippi och en del information från den samlas här.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved