Nattvardsföreningen på Filippi

Nattvardsföreningen på Filippi är arrangör för nattvardsgudstjänsterna, vilka är ett samarrangemang med Lunds domkyrkoförsamling. Dessa firas efter den ordinarie söndagsgudstjänsten och leds alltid av en präst inom Svenska kyrkan (se generellt antagande av ELM Syd).

Datum för kvällsmässorna framgår av Filippis program och kalendern på hemsidan.

Styrelsen för Nattvardsföreningen på Filippi består av följande personer:

Petter Hector (ordf), Hanna Ek (v ordf), Eva Andersson (sekr), Henrik Nilsson (kassör) och Carl-Martin Larsson. Samuel Estenlund är adjungerad från Filippis styrelse. Årsmöte hålls varje vårtermin.

Medlemsavgiften fr o m 2023 är 50 kr/år. Ange namn och ”Medlem 20xx”. Avgiften betalas till:

Swishnummer: 123 039 99 23
eller
Sparbanken Skåne clearingnr 8313-9 Kontonummer 524 292330-7

Välkommen som medlem.
Välkommen till kvällsmässan även om du inte är medlem.

Stadgar för föreningen.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information, meddela om du önskar få informationsmejl ca två ggr per termin eller mejla frågor till föreningens sekreterare på nattvard@filippi.nu.