Nattvardsföreningen på Filippi

Nattvardsföreningen på Filippi, som bildades efter KFF:s årsmöte våren 2017, är arrangör för nattvardsgudstjänsterna, vilka är ett samarrangemang med Lunds domkyrkoförsamling.

Filippis programkommitté kallar präst inom Svenska kyrkan till den ordinarie söndagsgudstjänsten, som sedan följs av nattvardsfirande (två gånger per termin). Datum för kvällsmässorna framgår av Filippis program.

Styrelsen för Nattvardsföreningen på Filippi består av följande personer:

Therese Wemmenborn (ordf), Petter Hector (v ordf), Eva Andersson (sekr), Henrik Nilsson (kassör) och Hanna Ek. Maria Nilsson är adjungerad från Filippis styrelse. Årsmöte hålls varje vårtermin.

Medlemsavgiften för år 2020 är 200 kr men fr o m 2021 100 kr/år. Ange namn och ”Medlem 20xx”. Avgiften betalas till:

Swishnummer: 123 039 99 23
eller
Sparbanken Skåne clearingnr 8313-9 Kontonnummer 524 292330-7

Stadgar för föreningen.

Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information, meddela om du önskar få informationsmejl ca två ggr per termin eller mejla frågor till ordförande på nattvard@filippi.nu.

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved