Om Filippi

Kristna Föreningen Filippi i Lund har funnits sedan 1917. Dess huvudsyfte är att föra människor till Jesus Kristus och att fördjupa deras tro på honom.

På Filippi möts vi för att fira gudstjänst tillsammans, ta emot undervisning och dela gemenskapen i tron. Bibeln hålls högt som källan till sann kunskap om Gud och vänskap med honom. Med utgångspunkt i Guds ord vill vi visa på kristendomens trovärdighet och bärkraft för livet.

Välj bland alternativen i menyn för att se mer information om föreningen.

 

© 2017 Kristna Föreningen Filippi. All Rights Reserved